Vybrali jsme již 50 restaurací!

Naši agenti vytipovali a prověřili již skoro 50 restaurací a další budou jistě přibývat! 🙂