jelen

Jelen

Jelen je býložravý přežvýkavec. Živí se převážně travinami a bylinami, po nocích také obilím nebo kukuřicí. V zimě se nejvíce na jejich jídelníček dostává kůra dřevin, kterou ukusují. Přirozený predátor pro jeleny v přírodě neexistuje, ohroženi však mohou být rysem, či medvědem. Ve volné přírodě se jeleni dožívají 10-13 let.

Na českém území se setkáváme především s Jelenem lesním, kterému se říká „Evropák“ a také s Jelenem Sika, který zde byl vysazen na přelomu 19. a 20. století.

Doba lovu: 1. 8. – 15. 1.

divocak

Divočák

Prase divoké je sudokopytníkem z čeledi prasovitých. Jeho přirozeným domovem je Evropa a část Asie, jeho rozšířenost je ale i v dalších regionech. Divoké prase je všežravcem s velmi rozdílnou váhou, která však v průměru činí 60-90 kg. Živí se především trávou, ořechy, bobulemi a hmyzem.

Jeho srst je tvořena poměrně hustými štětinami, které ho chrání před nepříznivými vlivy počasí. Nápadným znakem prasete divokého jsou špičáky, které jsou vítanou zbraní při soubojích. Prase divoké má skvěle vyvinutý čich a sluch, zato se zrakem je na tom hůře.

Mladá zvěř v druhém roce života se označuje jako lončák.

Doba lovu:
Dospělá prasata: 1. 8. – 31. 12.
Sele a lončák prasete divokého: celoročně

srna

Srna

Srnec obecný je sudokopytník z čeledi jelenovití. Jedná se hmotnostně o poměrně malé zvíře, když se váha dospělého jedince pohybuje mezi 15 až 20 kilogramy. Samci mají relativně krátké parůžky, které stejně jako jeleni na podzim shazují. Srnec je rozšířen až na výjimky po celé Evropě, jeho početnější zastoupení chybí pouze ve Skandinávii.

Srnci se živí bylinami, různými plody a výhonky trav. Srnec je plaché zvíře, které se po většinu roku pohybuje samostatně. Ve volné příroděse srnec dožívá maximálně 10 let.

Doba lovu:
Srnec obecný: 16. 5. – 30. 9.
Srna, srnče: 1. 9. – 31. 12.

danek

Daněk

Daněk je z čeledi jelenovitých, svým zbarvením je podobný jelenu sikovi. Samice daňka se nazývá daněla. Hmotnost samců se pohybuje od 40 do 90 kilogramů, u samic jsou tyto váhy zhruba poloviční.

První zmínky o výskytu daňka na českém území se datují do 16. století. Do konce 19. století byl pouze zvířetem chovaným v oborách, až poté došlo k jeho vypuštění do volné přírody. Pro svoji mírnou povahu jsou daňci chováni i v oborách, či zámeckých parcích.

Doba lovu: 16.8. – 31.12.

muflon

Muflon

Muflon je přežvýkavým sudokopytníkem, který je posledním volně žijícím zástupcem rodu ovce v evropské přírodě. Dospělý samec váží až 50 kilogramů. Rohy, které muflon má, na rozdíl od jelenovitých, neshazuje, jsou duté a nevětvené.

Muflon pravděpodobně pochází ze Sardinie a Korsiky, kde žil již v dobách ledových. Udává se, že v České republice žije až 35 % světové populace muflona.

Jedná se o unikátní druh zvěřinového masa, který má dle některých blíže masu ovčímu.

Doba lovu: 1.8. – 31.12.

pernata

Pernatá zvěř

Pod značkou Petron Vám nabízíme především Bažanta a Kachnu divokou.

Bažant je z řádu hrabavých a pochází z Asie. V současnosti je hojně rozšířen také v Evropě.

Kachna divoká zvaná „Březňačka“ patří do řádu vrubozobí a je hojně rozšířena po celé ČR. Hlavní potravou kachny je hmyz a jeho larvy, ryby, malí měkkýši nebo vodní i suchozemské rostliny.

Doba lovu:
Bažant obecný / kohout: 16. 10. – 31. 12.
Bažant obecný / slepice – v bažantnicích: 16. 10. – 31. 1.
Bažant obecný – odchytem: 1. 1. – 31. 3.
Bažant obecný – odchytem v bažantnicích: 1. 2. – 31. 3.
Bažant obecný – loveckými dravci: 1. 9. – 31. 12.
Kachna divoká: 1. 9. – 30. 11.